Oppstart av egen bedrift

27. april 2021
Har du planer om å starte egen bedrift?

Det er mange ting å tenke på før du setter i gang.

Etter mer enn 25 års erfaring med gründerbedrifter har Helsedesign sett mange drømmer bli knust på grunn av manglende kunnskap om hva loven sier om krav til drift. Når lovens krav ikke er oppfylt, kan det få alvorlige konsekvenser for bedriften. Det kan skje i form av bøter, fengsel for den som står som ansvarlig og reduserte utbetalinger fra forsikringsselskapet på yrkesskadeforsikringer og materielle skader. Mange bedrifter har gått konkurs fordi det har gått for fort i svingene ved oppstart, og man ikke har satt seg godt nok inn i kravene.

Vær tidlig ute! Sett deg godt inn i hvilke lover og krav som gjelder for din bedrift.

Ved oppstart av egen bedrift, må det grunnleggende være gjennomtenkt og på plass:
 • Hvilken eierskapsform skal firma ha, et AS eller enkeltmannsforetak
 • Forretningsidé
 • Budsjett
 • Avtaler med kunder/samarbeidspartnere
 • Lønnsforhold om du har ansatte
   
For renholdsbedrifter gjelder følgende:
 • Det er kun godkjente renholdere/renholds-virksomheter som kan selge renholdstjenester
 • Renholdere skal bære synlige og gyldige HMS-kort
 • Ansatte renholdere skal ikke lønnes lavere enn hva satsen for minstelønn er
   
Andre viktige lover og krav:
Arbeidsmiljøloven
Arbeidsmiljøloven forteller deg om ditt ansvar som arbeidsgiver og øvrige rammer for driften.
Stikkord her er:
Ansvar for ansatte – alene arbeide - verneombud – opplæring – risikovurdering og kritiske punkter – kjemikaliehåndtering- bruk av verneutstyr – avfallshåndtering – inneklima – stress – konflikter – kritikkverdige forhold – mobbing – sykefraværsoppfølging – tilrettelegging - arbeidstid/overtid/pauser – beredskapsplaner – bedriftshelsetjeneste - brannrutiner og instrukser

HMS (Helse, miljø og sikkerhet)
Beskriver hvilken dokumentasjon og rutiner som skal være skriftlig i ditt internkontrollsystem. Det er et krav til alle bedrifter om å ha et internkontrollsystem. I avtaler med forsikringsselskap står det med liten skrift at utbetaling av forsikring forutsetter at HMS og krav i loven er fulgt.

Personvern (GDPR)
Din bedrift er pålagt å beskrive hvordan den sikrer og behandler informasjon om ansatte, samarbeidspartnere og kunder. Det gjør bedriften i et eget internkontrollsystem for personvern.

Smittevern
En beskrivelse av hvilke rutiner bedriften har for dette og hvilken kunnskap de ansatte har om smitte, smittespredning og forebyggende tiltak.

Skaff hjelp om du ikke har tid og kompetanse. Det kan du gjøre gjennom medlemsorganisasjonen for bransjen. Den gir god veiledning og sitter med mye kunnskap, har gode forsikringsordninger og kan gi juridisk bistand.
Lag avtale med en bedriftshelsetjeneste som har god erfaring med din bransje. Den kan da gi deg mange gode råd og hjelper deg til å oppfylle krav i arbeidsmiljøloven mm. Det er krav til renholdsbransjen om å være tilknyttet en godkjent BHT.
Britt Moestue
Britt Moestue

Britt Moestue, Eier Helsedesign AS, sertifiseringsansvarlig i Ren Fordel.

Besitter stor kunnskap innen bransjene; renhold, restaurant, kantiner ol.

 

Popup Image

Ta kontakt

Veien til å bli medlem for deg og din organisasjon er kort. Alt du trenger er å ta kontakt. Vi tar oss av resten!
Send e-post
Kontakt oss på chat

Bli medlem i dag!

Veien til å bli medlem for deg og din organisasjon er kort.
Alt du trenger er å ta kontakt. Vi tar oss av resten!
Ta kontakt