Nytt sertifiseringsorgan for NS-INSTA 800

SINTEF har vært eneste sertifiserings­organ for kunnskaps­nivå 3 og 4 i NS-INSTA 800. Nå får de konkurranse av DNV GL, som har besluttet å tilby person­sertifisering etter nivå 3 og 4 og oppdatering. Dette etter fore­spørsel fra Bygg & Facility Consult AS.

– Vi jobber kontinuerlig for å få på plass sertifiserings­ordninger der det er etter­spurt eller et behov i markedet.

Prosessen begynte ved at Bygg & Facility Consult høsten 2018 tok initiativ overfor DNV GL.
BFC, ved Georg Blomberg og Lena Furuberg, mener det gir ekstra tyngde at en stor aktør som DNV GL har besluttet å bli med i denne prosessen.

Oppbygging av kompetanse

– Vi har registrert at det har vært et stort ønske i renholds­bransjen å få inn enda et sertifiserings­organ, sier Blomberg.

– Vi tror konkurransen vil bidra til å utvikle renholds­bransjen videre, sier Furuberg.

Forhåpentligvis vil det være med å løfte kvalitetssystemet til nye "høyder", og bidra til at enda flere vil anerkjenne og bruke INSTA 800! Måtte enda flere innkjøpere se verdien av å benytte INSTA 800 for å fastlegge og kontraktfeste sine kvalitetskrav til renhold, og med det binder opp leverandør til å dokumentere sin faktiske leveranse i driftsfasen. Avtalen vil høyst sannsynlig være med å utvikle renholdsbransjen ved at enda flere servicemedarbeidere, renholdsoperatører og ledere blir sertifisert! Lykke til!