Ny smittevernveiledning for renholdsbransjen

10. november 2020

Renholdsbransjen og Standard Norge har i samarbeid utviklet en smittevernveiledning.
– Den vil ha stor betydning for alle i bransjen, sier Johnny Haugland i bransjeorganisasjonen Ren Fordel.Den nye veilederen vil gi renholdere en ekstra trygghet. Foto: Karolina Grabowska/ Pexels

Den nye veiledningen er skrevet på oppdrag fra helsemyndighetene og gjelder spesifikt renholdsbransjen. Den er utarbeidet av Standard Norge i samarbeid med Ren Fordel og NHO Service og Handel, og er en av flere bransjespesifikke smittevernveiledninger som Standard Norge utvikler i samarbeid med bransjene selv.
 

En trygghet

Den vil heve kvaliteten på renholdet og gi renholdere en ekstra trygghet, tror daglig leder i Ren Fordel, Johnny Haugland.
– Utfordringen så langt har vært at vi hver for oss har utført smittevern og renhold på hver vår måte, uten å være helt sikre på at prosedyrer og rutiner for sikker hygiene og smittevern er utført forskriftsmessig. Med den nye smittevernveilederen vil hver enkelt renholder være trygg på at smittevernet er ivaretatt, sier Haugland.
Veiledningen som gjelder for renholdsbransjen, bygger på den såkalte Covid-19-forskriften. Den er gratis tilgjengelig hos Standard Norge.
 

Bakgrunn

Gode smittevernrutiner er en forutsetning for å få norske virksomheter i gang igjen i en krevende smittesituasjon. På oppdrag fra Helsedirektoratet utvikler Standard Norge bransjestandarder innenfor smittevern, i tett samarbeid med helsemyndighetene og bransjene selv.
– Gjennom dette oppdraget bidrar vi til sikker drift i flere deler av samfunnet. Det tar tid å lage gode rutiner, men det kan vi hjelpe bransjene med, for nettopp struktur og organisering er vår spisskompetanse. Så kan bransjene selv bruke tid og energi på egen drift, sier Jacob Mehus, administrerende direktør i Standard Norge.

– Nå får vi et meget godt verktøy for å utvikle gode standarder for smitteforebygging i virksomhetene. De etablerte strukturene sikrer hurtig utvikling samtidig som kvaliteten ivaretas. Det faglige samarbeidet mellom Standard Norge, Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet sikrer gode prosesser, sier assisterende helsedirektør Olav Slåttebrekk.
 

Fakta

Standard Norge

Standard Norge er en medlemsorganisasjon som fastsetter og utgir Norsk Standard. Organisasjonen er det norske medlemmet i den internasjonale standardiseringsorganisasjonen ISO og den europeiske standardiseringsorganisasjonen CEN.
 

Ren Fordel

Ren Fordel er en nærings- og interesseorganisasjon for virksomheter innenfor renhold- og eiendomsservicebransjen. Ren Fordel har 50 store og små medlemsbedrifter over hele landet.
 

Norsk Hurtigspesifikasjon for renholdsbransjen

Etter avtale med Helsedirektoratet utvikler Standard Norge retningslinjer for godt smittevern for ulike bransjer. Dokumentene som har fått navnet Norsk Hurtigspesifikasjon – Covid-19 (NHS-C19), beskriver hvordan kravene til godt smittevern skal stilles innenfor et område eller en sektor.

NHS C19-3:2020 Smittevern for virksomheter innen renholdsbransjen er

Kontakter

Marit Sæter, direktør kommunikasjon, Standard Norge
970 27 956, msa@standard.no
 

Johnny Haugland, daglig leder, Ren Fordel
478 27 939, johnny@renfordel.no
 

Bilder

Den nye veilederen vil gi renholdere en ekstra trygghet. Foto: Karolina Grabowska/ Pexels
Last ned bilde

Johnny Haugland, daglig leder i Ren Fordel.
Last ned bilde

Jacob Mehus, administrerende direktør, Standard Norge.
Last ned bilde

Assisterende helsedirektør Olav Slåttebrekk.
Last ned bilde

Assisterende helsedirektør Olav Slåttebrekk (t.v) og Standard Norges administrerende direktør, Jacob Mehus.
Last ned bilde
 


Ser også pressemelding hos NTB:

https://kommunikasjon.ntb.no/pressemelding/ny-smittevernveiledning-for-renholdsbransjen?publisherId=89994&releaseId=17895421


Se pressemeldingen hos Renholdsnytt:

https://renholdsnytt.no/2020-bransjenytt-covid-19/smittevernveilederen-er-viktig-for-hele-bransjen/647296
 
Johnny Haugland
Johnny Haugland

Gründer og CEO i Ren Fordel

Popup Image

Ta kontakt

Veien til å bli medlem for deg og din organisasjon er kort. Alt du trenger er å ta kontakt. Vi tar oss av resten!
Send e-post
Kontakt oss på chat

Bli medlem i dag!

Veien til å bli medlem for deg og din organisasjon er kort.
Alt du trenger er å ta kontakt. Vi tar oss av resten!
Ta kontakt