Minstelønnssatsene i Renhold har gått opp!

01. august 2023


Lønn - renhold

Minstelønn per time (fra 15. juni 2023)
  • Arbeidstakere som utfører renhold for private bedrifter som driver salg av renholdstjenester: 216,04 kroner
    Tidligere: 204,54 kr (15.12.2022–14.06.2023)
  • Arbeidstakere under 18 år som utfører renhold for private bedrifter som driver salg av renholdstjenester: 165,05 kroner
    Tidligere: 153,55 kr (15.12.2022–14.06.2023)
Overtid/nattillegg
  • Arbeidsmiljølovens bestemmelse om overtid gjelder dersom det ikke er avtalt gunstigere overtidstillegg. Det skal utbetales et overtidstillegg på minst 40 % av timesatsen.
  • For nattarbeid mellom klokken 21.00 og 06.00 avtales lønnstillegg i hvert enkelt tilfelle. Lønnstillegget skal være minst 27 kroner per time (ingen endring siden 15. desember 2022).
    Tidligere: 26 kr (01.06.2019–30.06.2021).
Arbeidstøy

Arbeidsgiver skal sørge for nødvendig arbeidstøy og skotøy tilpasset arbeidsplassen og arbeidet.

Reisetid mellom oppdrag

Reisetid mellom ulike oppdrag som følger rett etter hverandre i tid skal enten regnes inn i arbeidstiden eller så skal denne reisetiden lønnes. Dette gjelder ikke for ansatte i bedrifter som er omfattet av overenskomst for renholdsbedrifter og som omfattes av ordningen med rammetimetall. Hvis arbeidstaker får ekstra kostnader i forbindelse med reise mellom oppdrag, dekkes dette av arbeidsgiver etter avtale.

Ref.: https://www.arbeidstilsynet.no/arbeidsforhold/lonn/minstelonn/

Ill.bilder: istockphoto / Colorbox

Ren Fordel
Ren Fordel
Popup Image

Ta kontakt

Veien til å bli medlem for deg og din organisasjon er kort. Alt du trenger er å ta kontakt. Vi tar oss av resten!
Send e-post
Kontakt oss på chat

Bli medlem i dag!

Veien til å bli medlem for deg og din organisasjon er kort.
Alt du trenger er å ta kontakt. Vi tar oss av resten!
Ta kontakt