Lønnsoppgjøret 2022 - gir et betydelig lønnshopp for renholderne

26. april 2022

Partene ble enige om at alle renholdere får 8,50 kroner mer i timen.

 

Sent onsdag kveld 20. april ble Norsk Arbeidsmandsforbund og NHO Service og Handel enige om forslag til en ny renholdsoverenskomst fra 2022 – 2024.

Overenskomsten gjelder renholdere som jobber i private renholdsbedrifter.

8,50 mer i timen, økt spy-tillegg og drøfting om ekstra tillegg ved ekstraordinært smitterenhold er noe av innholdet fra lønnsforhandlingene i privat sektor. Renholder med fagbrev får 50 øre ekstra oppå der: 9 kroner mer i timen.


Fra frontfaget lå 4 kroner i generelt tillegg og 2 kroner i lavlønnstillegg. Oppå dette kommer 1,22 kroner fra garantitillegget i renholdsoverenskomsten, som sier at lønna ikke skal under 85 prosent av en gjennomsnittlig industriarbeiderlønn.

– Renhold er en normallønnsoverenskomst, det vil si at det ikke er lokale forhandlinger. Derfor blir regnestykket rundt ramma litt annerledes enn ved en minstelønnsoverenskomst der det er lokale forhandlinger.

 

Den nye lønna til renholderne blir som følger:

  • Renholdere under 18 år får en timelønn på 153,55 kroner

  • Renholdere med opptil to års ansiennitet fra 196,04 til 204,54 kroner

  • Renholdere med mellom to og fire års ansiennitet fra 199,41 til 207,91 kroner.

  • Renholdere med mellom fire og ti års ansiennitet fra 206,14 til 214,64 kroner.

  • Renholdere som har over ti års ansiennitet fra 209,99 til 218,49 kroner i timen.

I tillegg øker fagbrevtillegget fra 13 kroner i timen til 13,50 kroner i timen.

Det er kommet inn ett tillegg som gjelder renhold utover det som er rimelig å forvente. Tillegget er ikke bare avvik i fbm oppkast, men også sprøytespisser, ekskrementer og blod.

I den gamle overenskomsten står det at «Ved tilfeller hvor ansatte fjerner oppkast, og dette avviker fra det arbeidstaker med rimelighet kan forvente, skal partene på bedriften bli enige om et beløp for dette, minimum kr 150,00 pr. tilfelle».

 

Partenes forslag til ny tekst er:

«Ved tilfeller hvor ansatte fjerner oppkast, sprøytespisser, ekskrementer og blod, og dette avviker fra det arbeidstaker med rimelighet kan forvente, skal partene på bedriften bli enige om et beløp for dette, minimum 200,00 pr. tilfelle.»

– Med bakgrunn i prisstigningene i samfunnet i dag har partene valgte å prioritere økt lønn til alle.

Kilder: Fri Fagbevegelse og NHO Service og Handel

Ren Fordel
Ren Fordel
Popup Image

Ta kontakt

Veien til å bli medlem for deg og din organisasjon er kort. Alt du trenger er å ta kontakt. Vi tar oss av resten!
Send e-post
Kontakt oss på chat

Bli medlem i dag!

Veien til å bli medlem for deg og din organisasjon er kort.
Alt du trenger er å ta kontakt. Vi tar oss av resten!
Ta kontakt