Hva gjør du dersom det lukter alkohol av en kollega og dere er på vei ut i et møte?

Visste du at 7 av 10 ansatte ønsker klarere regler for bruk av alkohol i jobbsammenheng?

Hva gjør du dersom det lukter alkohol av en kollega og dere er på vei ut i et møte?

En policy for rusmiddelbruk og spill kan hjelpe deg i slike situasjoner, samtidig som den bidrar til et trygt arbeidsmiljø og ivaretar virksomhetens gode omdømme.

En policy for rusmiddelbruk og spill bør beskrive virksomhetens holdning til bruk av alkohol, narkotika, legemidler og spill:

 • I arbeidssituasjoner og på arbeidsplassen
 • I sosiale situasjoner som relateres til jobb som jobbreise, representasjon, fester/konferanser m.m.
 • På fritiden som kan få negative konsekvenser for jobben i form av nedsatt kvalitet, fravær, svekket sikkerhet og omdømme.

Videre bør en policy beskrive:

 • Hva som skjer hvis policyen ikke følges
 • Hvordan leder kan ta opp en bekymring
 • Hva slags hjelp virksomheten tilbyr ansatte med problemer

Tips til medlemmer av Ren Fordel hvordan dere kan gå frem:

Start med å diskutere hvordan dere vil ha det på en møteplass der både ledelse og ansatte er representert.

 • Hvilke sosiale situasjoner har vi hvor vi drikker alkohol sammen, og hva forventes av oss?
 • Hva skal til for at vi tør å si ifra hvis man opplever noe ubehagelig?
 • Har vi egne bestemmelser som gjelder for vår virksomhet og våre yrkesgrupper eks. sikkerhetsklareringeringer, helsepersonelloven, attester m.m.?
 • Har vi situasjoner eller ansattgrupper som er mer risikoutsatte?
 • Hvordan skal vi håndtere eksempelvis alkohollukt, bakrus og bruk av hasj på fritiden?

Gjør policyen kjent i virksomheten

Når dere er enige om innholdet, er det viktig at policyen gjøres kjent og forstått blant alle ansatte.

 • Informer om policyen og snakk om innholdet. Hva betyr dette for oss?
 • Inkluder innholdet i det øvrige HMS- og IA-arbeidet, virksomhetens verdier og kultur
 • Benytt gjerne arbeidsmiljøundersøkelser og vernerunder til å reflektere rundt teamet.

«Utkast til policy for rusmiddelbruk og spill for medlemmer av Ren Fordel

Bruk av alkohol kan oppleves som positivt i sosiale situasjoner og styrke fellesskapet, samtidig som bruken kan innebære risiko for ubehagelige opplevelser, helseskader og negativt omdømme.

Av den grunn er vi enige om følgende:

• Sosiale arrangementer skal være inkluderende og trygge for alle. Dersom alkohol serveres skal det alltid være alkoholfrie alternativ

. • I vår virksomhet er det uakseptabelt å være påvirket på jobb. Dette gjelder alkohol og narkotika. Vår holdning er at bruk av illegale rusmidler på fritid er uakseptabelt

• Ansatte som må bruke medikamenter som kan ha innvirkning på arbeidssituasjonen oppfordres til å ta dette opp med nærmeste leder for eventuelle justeringer av arbeidsoppgaver

• Pengespill og dataspill skal ikke påvirke utførelsen av arbeidsoppgaver i form av tidsbruk, trøtthet og uoppmerksomhet

• Ved representasjon, reise, kundemøter og andre arbeidsrelaterte anledninger der det drikkes alkohol, forventer vi måtehold da våre ansatte representerer vår virksomhet

. • Ved bekymring, mistanke eller brudd på policy har nærmeste leder ansvar for å snakke med og følge opp den det gjelder

• Virksomheten vil strekke seg så langt vi kan for å hjelpe ansatte med rus- og avhengighetsproblematikk»

Dersom policyen ikke følges

Ledere må være trygge og vite hva de skal gjøre dersom policyen ikke følges. Reaksjonen vil avhenge av hva som har skjedd og hva som står i deres policy og arbeidsreglement. Mulige reaksjoner kan være:

 • Ta en samtale så raskt som mulig og finn ut hva som har skjedd. Ofte er en samtale nok til å sette i gang endring.
 • Gi en advarsel
 • Ved ruspåvirkning må vedkommende sendes hjem på en forsvarlig måte.

Husk at hensikten med en policy er å skape trygghet og forutsigbarhet.

Ta gjerne kontakt med oss for en uforpliktende samtale om hvordan advokat Heidi Lill M. Oppegaard kan bistå dere i slike personalsaker. Du kan lese mer om Advokatfellesskapet Lovende og hvilke tjenester vi tilbyr på www.lovende.no