Helsemyndighetenes skadelige privatallergi

19. april 2022
Et utdrag av artikkelen

VI HAR AKKURAT kommet ut av en pandemi som har vært krevende både for helsevesenet og privatpersoner, men som vi tross alt har løst svært godt. Likevel kan vi ikke hvile på laurbærene, da nye utfordringer allerede står ved døren.

I November 2021  startet et utbrudd av bakterien pseudomonas aeruginosa ved 33 sykehus i Norge. Bakterien har også typisk iboende høy resistens mot desinfeksjonsmidler og antibiotika, bare spesielle antibiotika – pseudomonasmidler – virker på den. Alle fire helseregioner er berørt og hittil er 239 smittetilfeller bekreftet. Bakterien responderer ikke på vanlig antibiotika, og angriper særlig dem som har nedsatt immunforsvar.

Problemet har vi visst om i mange år, og et stort utbrudd ble rapport i New York i 2017. Selskapet jeg jobber for, utviklet løsningen gjennom en teknologi som dreper bakterier i et rom, og dermed hindrer videre spredning. Vi testet den på den samme bakterien som nå blir spredt på norske sykehus, og fikk gode resultater. Likevel blir vi møtt med stengte dører når vi henvender oss til norske helsemyndigheter.

STENGTE DØRER I NORGE. Hvert eneste år dør det over 1,2 millioner mennesker som følge av multiresistente bakterier verden over, og tallet vil øke til ti millioner dødsfall innen 2050 dersom tiltak ikke blir iverksatt. Teknologi er ikke hele løsningen - men godt renhold i samspill med teknologi er et godt utgangspunkt for å redusere smitte på helseinstitusjoner.
Bjørn Platou
General Manager i Decon-X International.

Entrepreneur and general manager with international management experience in technology companies.

Popup Image

Ta kontakt

Veien til å bli medlem for deg og din organisasjon er kort. Alt du trenger er å ta kontakt. Vi tar oss av resten!
Send e-post
Kontakt oss på chat

Bli medlem i dag!

Veien til å bli medlem for deg og din organisasjon er kort.
Alt du trenger er å ta kontakt. Vi tar oss av resten!
Ta kontakt