Godt lederskap og sterke team skaper nærvær

"Det er ikke riktig å snakke om sykefravær, det er mer relevant å snakke om fravær og nærvær."
– Dette sier seniorrådgiver Kolbjørn Jensen i Goliath Systemer AS i Sandefjord. Jensen er opptatt av årsakene til at folk kommer – eller ikke kommer – på jobb, det vi kaller nærværs- og fraværsfaktorer. De nesten usynlige faktorene som teller så mye i hverdagen.
Fravær – ikke sykefravær – Jeg synes ikke det er riktig å snakke om sykefravær, det er mer relevant å snakke om fravær og nærvær. Hva skaper det? spør Jensen. Det er jo ikke alle som er syke av de som ikke er på jobb, tilføyer han. Og det er fullt mulig å være helt fraværende selv om du er fysisk til stede på arbeidsplassen. Det psykiske fraværet er størst og koster mest penger.

Les artikkelen som du finner i nyeste nummer av HMS Magasinet nr. 6-2019, en flott artikkel med innspill fra Kolbjørn Jensen, leder av fagrådet i Ren Fordel.

Godt lederskap og sterke team skaper nærvær