Gode råd for å forbedre avfallsrom - 7 tips:

24. oktober 2019

Skal du ha et avfallsrom som fungerer godt for brukerne og samtidig holder kostnadene i avfallshåndteringen nede, er det noen faktorer som alltid må vurderes. NG-Norsk Gjenvinning har samlet de viktigste!1. Oversikt over avfallstyper

Lag en oversikt over avfallstypene dere har, eller kommer til å ha. Benytter dere en avfallsleverandør allerede, kan de gi deg statistikk du kan bruke som grunnlag. Oversikten vil være nyttig når du skal planlegge
 

  • plassering av beholdere
  • hva som skal kildesorteres
  • utstyrsbehov


2. Gjør det lett for brukerne å kaste avfallet riktig

Involver brukerne tidlig i planleggingen. Hva fungerer bra i dag og hva kan bli bedre? Eller hvis rommet er helt nytt; har de noen ønsker og tanker rundt det? Tenk på avstand og tilgang til oppsamlingsutstyr og om informasjonen er god nok rundt hva som skal kastes hvor. Erfaringen sier oss at merking og skilting er avgjørende for å lykkes med kildesortering. Bruk tydelige plakater på vegger og utstyr, og på flere språk om nødvendig. Heng gjerne opp bilder med gjenkjennbare eksempler også.


Vil du vite mer om hvordan du kan bestille merking og informasjonsprogram? Gå til NG-Norsk Gjenvinning' nettsider.


3. Gi opplæring

Opplæring i bruk av utstyr og rutiner er en selvfølge. Men brukerne bør forstå hvorfor avfallet skal sorteres også:
 

  • Vær tydelig på at avfall, sortering og kostnader henger sammen.
  • Bruk konkrete eksempler fra avfallet og forklar konsekvensene hvis det slurves
  • Fortell hva som er positivt ved å gjøre jobben skikkelig.


En informasjonsplakat med fargekoding kan for eksempel se slik ut:

 

På denne måten kan du øke kildesorteringsgraden på avfallet betraktelig. Det betyr igjen at dere kan spare både penger og tid. Dessuten er det sjelden feil å bruke farger - folk flest blir i godt humør av det!


Det er forøvrig også et poeng at dere ikke deler opp i for mange avfallstyper - da kan kildesorteringen fort bli for krevende å gjennomføre.

Last ned: gratis guide for effektive og miljøriktige avfallsløsninger
 

Å gå med avfallet til avfallsrommet er en oppgave mange utsetter i det lengste. Og det er kanskje ikke så rart, for en del avfallsrom er fortsatt lite trivelige. Til tross for at de med enkle midler kan gjøres om til rom hvor det er greit å være, i hvert fall for en kortere periode.


Les mer: Fargelegg kildesorteringen!


5. Rent og ryddig avfallsrom

Rommet skal være rent og ryddig. Det reduserer sjansen for at folk bare kaster ting på gulvet. Legg derfor til rette for enkelt renhold. Hvordan er tilgjengeligheten til vann, vask, såpe og avløp? Er det i umiddelbar nærhet, blir renholdsarbeidet lettere. Lettere blir det også hvis det er gulvunderlag som er enkelt å vaske. Epoxy-gulv blir av den grunn ofte brukt i avfallsrom, Det er dessuten slitesterkt og tåler røff behandling.
 

Har dere matavfall, må rommet ha god ventilasjon og riktig temperatur.
 

6. Avfallsmengder og tømmebehov

For å sikre at avfallsrommet forblir rent og ryddig, må avfallettømmes før det blir overfylt. Det krever at du har kontroll påavfallsmengder og tømmebehov. Har dere faste tømminger i dag, eller varierer det? Hvis avfallshentingen skjer til forskjellige tider, bør dusikre deg at avfallsleverandøren kan komme på kort varsel.


Avfallsbeholdere med smartløsning gir automatisk beskjed om henting.


7. Valg av avfallsutstyr

Hvilke typer beholdere og utstyr dere trenger, avhenger selvsagt avavfallstyper og avfallsmengde. I tillegg legger lover og lokaleforskrifter også visse føringer for hvordan avfallsrommet må være. Dette gjelder særlig matavfall og oppbevaring av farlig avfall. Du kan lese mer om forskjellige avfallstyper her.

Det gjelder å ha rett utstyr for at avfallsrommet skal fungere optimalt. Er målet å redusere antall tømminger, kan en komprimator være løsningen.
Har dere mye papp og papiravfall, trenger dere kanskje en emballasjepresse. Har dere farlig avfall, er riktig oppsamlingsutstyr et must. Det beste er å planlegge sammen med en avfallsaktør.
 

Besøk gjerne nettsidene til NG-Norsk Gjenvinning for ytterligere informasjon. Vil du lese mer om hvordan du kan planlegge gode avfallsløsninger, kan du også laste ned guiden fra NG-Norsk Gjenvinning nedenfor, eller ta en titt på denne temasiden hvor NG har samlet mye informasjon om akkurat dette.


LAST NED GRATIS GUIDE: Guide for effektive og miljøriktige avfallsløsninger

Johnny Haugland
Johnny Haugland, Styreleder i Ren Fordel

Styreleder hos Ren Fordel

Popup Image

Ta kontakt

Veien til å bli medlem for deg og din organisasjon er kort. Alt du trenger er å ta kontakt. Vi tar oss av resten!
Send e-post
Kontakt oss på chat

Bli medlem i dag!

Veien til å bli medlem for deg og din organisasjon er kort.
Alt du trenger er å ta kontakt. Vi tar oss av resten!
Ta kontakt