Fra visjon til virkelighet—Ren Fordel ser dagens lys!

Når behovene melder seg presser kreativiteten på og idéer fødes. Ren Fordel startet som en respons på definerte behov, behov som mange fagfolk ønsket å finne løsninger på.

Renhold og Servicebransjen har vært og er under et stort press. Kravet om lave priser samtidig som det ventes høy kvalitet skaper en dissonans i bransjen blant aktørene, og dessverre skaper det også en del useriøse utøvere i renholds faget.

Kunne man beskytte bransjen og seriøse aktører? Ville man kunne tilby material og produkter til en gunstig pris for å styrke konkuranseevnen? Hva med juridiske spørsmål og arbeidsrett? Hvordan sørge for gode forsikringsordninger?

Behovene er mange, men hvor er løsningen?

«Idéglimt»

Det første steget mot Ren Fordel, slik det ser ut i dag startet egentlig med en idé om en innkjøpsportal med framforhandlede medlemsfordeler og priser på utvalgte produkter, rett og slett en nettportal med nettbutikk. Dette skjedde i februar 2017 og et AS ble stiftet for å gjennomføre idéen.

Samtidig forteller gründer og drivkraften bak Ren Fordel, Johnny Haugland, om flere år med innspill og ønsker om en bransjeforening, en interesseorganisasjon i faget, med klare verdier som ivaretar bransjen og faget på en god måte.

Kunne man tilby mer enn bare renholds utstyr til rabatterte priser?

Svaret er Ja! Kreativitet har ingen grenser, idéer kan flettes og kombineres, Ren Fordel er et eksempel på dette.

Ved å kombinere idéen om en nettportal og nettbutikk med idéen om en bransjeorganisasjon så ble Ren Fordel resultatet. Vi snakker ikke om en støtte til bransjen på noen få smale felt, men en organisasjon som virkelig utgjør en forskjell for sine medlemmer. En organisasjon som ivaretar alle sider ved bransjen og som er skreddersydd for små og mellomstore bedrifter.

Bilde 2

Nettverksbygging

For å få visjonen til å bli til virkelighet, var det helt nødvendig å knytte til seg gode medarbeidere fra flere bransjeområder for å dekke etterspørselen på tilbud.

Hvor stort servicetilbudet er, forstår man når man ser hvilke tjenester som er invitert til å delta i konseptet:

Dommer hammer

Forsikringer og Juridisk bistand

For å sikre medlemsbedriftene tilbyr Ren Fordel forsikringer i samarbeid med CR Forsikringsmegling. Målet er å sikre medlemmene gunstige og spesialtilpassede forsikringsavtaler til best mulige priser og betingelser.

Ren Fordel tilbyr også juridisk bistand, som utgjør en trygg støtte å ha i ryggen når det dukker opp krevende juridiske utfordringer. Vår partner Advokatfellesskapet Lovende har tilsammen 40 års erfaring blant annet fra arbeidsgiver-organisasjonene NHO og Virke, og har omfattende kunnskap om det private næringslivet.

Kunnskapsheving ved kurs

For å møte kompetansekravene som stilles til servicebedrifter er det helt nødvendig med kunnskapsheving hos personalet. Læringen som gis er tilpasset moderne metoder for å ivareta bygninger og miljø på best mulig måte. Siden det hele tiden skjer en utvikling mht metoder og kjemikalier vil kursingen gi medlemmene oppdatert forståelse for det fag de representerer.

Ren Fordel tilbyr kurs og opplæring av deg og dine ansatte med unike prisreduksjoner.

Kurstilbudet fra Ren Fordel er svært omfattende og sørger for at medlemsbedriftene får dekket sitt behov for kurser. Det er alt fra basisopplæring i renhold, team og driftsledelse, smittevern og hygiene, til fagopplæring, prosjektering og kalkyler, innføringskurs i arbeidsrett, oppsigelse og avskjed, HMS og implementering av GDPR om ønskelig.

Kurs er en stor satsning som skal bli realisert, og vi er i prosess for å søke om å bli en «offentlig godkjent nettskole». Planene går i å tilby godkjente kurs via digitale plattformer, noe som vil bidra til at bedrifter og den enkelte ansatte i bedriftene vil få tilrettelagt med kort vei og lave kostnader i kurs og kompetansebygging. Fler og fler ser fordelene ved dette, og vi kan tillegge at det er et mer miljøvennlig alternativ.

Nyhetsbrev

For å holde medlemmene faglig oppdatert, blir det jevnlig sendt ut nyhetsbrev med fagartikler skrevet av forskjellige partnere med høy kompetanse innenfor sine felt.

Rene Fordeler

Bransjeorganisasjonen Ren Fordel skaffer også medlemmene gunstige innkjøpspriser på alt av utstyr til sine bedrifter. Dette gir økt konkurranse kraft i et presset marked. En spennende partner vi kan nevne her er Lindseth Reklame AS, og på vår nettside vil du kunne lese mer om selskapet og bli kjent med det som kalles for «Drivhuset».

Noen selskaper vokser raskere enn de klarer å bemanne opp. For å unngå «voksesmerter» tilbyr Ren Fordel en bemanningsløsning i samarbeid med noen av Norges største aktører innenfor bemanning.

Å holde de ansatte med arbeid er én ting, mens det å lede selve bedriften er noe annet. Likevel er alt dette viktig for en sunn drift. Derfor er det en Ren Fordel for medlemmene å ha tilgang til digitale verktøy og plattformer for å sikre en presis og målrettet drift.

Her følger noen eksempler på dette:

  • Prosjektering og kalkyler
  • CRM og timerapportering
  • System for NS-INSTA-800 (en standard for måling av renholds-kvalitet ved renhold)
Bilde 3

Nettverksbygging del 2

Det er ikke bare når Ren Fordel-konseptet skulle skapes at nettverk måtte bygges. Nettverksbygging foregår også for medlemsbedriftene. For å sikre kvalitativ god nettverksbygging, vil Ren Fordel sørge for et klima som oppmuntrer til og vedlikeholder medlemmenes nettverk. Hvordan skjer dette i praksis?

Det skjer ved å:

  • legge opp til faglige nettverk, både innenfor renholds-faget og kompetanseutvikling for ledere.
  • sikre en profesjonell håndtering av nettverkene.
  • arrangere tre til fire samlinger i året, plassert sentralt.

Ren Fordel etablerer nå og vil lansere nettverk innen GDPR og FM – Facility Management, og her har vi dedikerte personer som skal fasilitere nettverkene i regi Ren Fordel.

Ren Fordel som nærings- og interesseorganisasjon innen renhold og eiendomsservice har etablert samarbeid med NIRAS AS v/ Professor Susann Balslev Nielsen innen FM. Vi har domene på NFM-nettverk, som står for Norsk Facility Management-nettverk, og med det forgreines det internasjonalt nettverket innen FM. I Danmark har de DFM-nettverk, og i Europa har de EUFM-nettverk.

Bilde 4

Ren Fordel promoterer etikk

En annen spennende side ved Ren Fordels konsept er CSR – Corporate Social Responsibility.

CSR er et begrep som omhandler bedrifter og organisasjoners samfunnsansvar – ut over det som er påkrevd gjennom lover og reguleringer.

Samfunnsansvar betyr i denne sammenheng at bedrifter frivillig innlemmer miljøhensyn og sosiale hensyn i sin virksomhet.

Stadig flere er bevisste på at CSR er økonomisk lønnsomt, fordi det flytter fokuset fra kortsiktig utbytte i retning av langsiktig oppbygging av virksomheten og dens omdømme. Samfunnsansvar er derfor noe annet enn veldedighet eller sponsing – det innbefatter en bærekraftig drift av selve virksomheten. Kompetanse på CSR er høyt etterspurt.

Bilde 5

Vårt omfattende nettsted – en Ren Fordel

Parallelt med at det nye og omfattende nettstedet ble bygget, utviklet vi samtidig en spesialtilpasset medlemsside til våre medlemsbedrifter.

Her vil dere kunne logge dere inn og få tilgang til alle deres fordeler, lese medlemsartiklene våre, bestille kurs, rabatterte produkter osv.

Nettstedet er vårt digitale grensesnitt til hele Ren Fordel-konseptet. Størrelsen av konseptet blir tydelig når man går inn på Ren Fordels nettsted. Selve nettstedet er i seg selv et symbol på kreativitet, håndbygget av dyktige utviklere med tung grafisk bakgrunn. Prosjektet med å bygge et så omfattende nettsted er selvsagt meget tidkrevende, men samtidig er det nødvendig for at Ren Fordel skal kunne fungere som det den er, en interesseorganisasjon med en totalløsning for sine medlemmer.

Nettstedet gir et friskt inntrykk med sin lyse og lette stil, men med en subtil tyngde i menyene.

Et eksempel på et spennende produkt er det du finner under fanen «Fordeler» og verktøyet «Intranett (Kommunikasjonsplattform)»

Her blir du kjent med verktøyet Getynet Insider, en utrolig spennende plattform for samhandling og kommunikasjon ved for eksempel prosjekter. Grupper, eller kanaler om du vil, kan enkelt opprettes og deles med aktuelle deltakere. Kommunikasjon er udiskutabelt en av de viktigste fundament for å gjennomføre en hvilken som helst oppgave, stor som liten.

Insider oppmuntrer til kommunikasjon og å dele idéer og tanker med andre i din organisasjon. Se for deg en arbeidsplass der ledelse og ansatte kan utvikle fungerende strategier for å bedre kvaliteten og trivselen og dermed styrke posisjonen i forhold til konkurrenter, fordi de bruker et verktøy som Insider. Hvis man trenger spesialtilpassede løsninger har Getynet vilje til, og resursene for å tilby dette.

Under Getynet paraplyen finner du flere verktøy, som nevnt – Insider, men også Clean, Property, CRM, og et styreverktøy fra Boalliansen som ivaretar Styreoppgaver på en effektiv måte.

Når du ser hva Ren Fordel står for er det ikke overaskende at Getynet plasser blant leverandørene, sammen med en rekke andre solide tjenestetilbydere.

I kommende artikler vil vi presentere spennende innhold om våre partnere, produkter og personene bak konseptet. Så følg med!

Velkommen til Ren Fordel, konseptet som følger deg inn i framtiden!