Fra 1 april iverksettes de nye reglene for innleie av arbeidskraft

31. mars 2023
Lovlig innleie av arbeidskraft fra bemanningsforetak (bemanningsbyrå) krever at dere oppfyller kravene til midlertidig ansettelse i loven. Det er også viktig at den som leier inn, setter seg godt inn i pliktene dere har opp mot både utleier og arbeidstaker. Så med andre ord er det ingen aprilspøk om dere gjør dette feil fra nå.

Endringer i regelverket for innleie fra 1. april

Fra 1. april vil det blir endringer i reglene for innleie fra bemanningsforetak.

I korte trekk er dette de nye reglene:

 • Det blir ikke lenger mulig å benytte bemanningsforetak ved behov for arbeid av midlertidig karakter, med unntak av
  • innleie av helsepersonell for å sikre forsvarlig drift av helse- og omsorgstjenester. Men arbeidsgiver må drøfte behovet for slik innleie med de tillitsvalgte.
  • Innleie av arbeidstaker med spesialkompetanse som utfører rådgivnings- og konsulenttjeneste. Slik innleie gjelder kun klart avgrensede prosjekt i virksomheten som leier inn.
 • Det vil ikke lenger være lov å leie inn arbeidskraft fra bemanningsforetak til bygningsarbeid på byggeplasser i Oslo, Viken og tidligere Vestfold. 
 • Det vil bli en tydeligere presisering i arbeidsmiljøloven den rettslige grensen mellom innleie og entreprise.
 • Rett til fast stilling i innleievirksomheten styrkes, ved at innleie etter avtale med tillitsvalgte også skal gi rett til fast ansettelse etter tre år.

Endringene i regelverket trer i kraft 1. april, med overgangsregler på tre måneder. Det betyr at reglene trer i kraft 1. juli for avtaler om innleie som var inngått før 1. april.

Disse endringene i regelverket gjelder ikke avløsning i jordbruket.

 

Dere har lov til å leie inn arbeidskraft fra bemanningsforetak dersom

 • noen av de ansatte er midlertidig fraværende (vikariat), eller
 • bedriften er bundet av fagforening med innstillingsrett og har en egen avtale med bedriftens tillitsvalgte, eller
 • dere har behov for ekstra ansatte til et arbeid som er av midlertidig karakter

Arbeid av midlertidig karakter innebærer at dere har en økning i arbeidsmengde for en avgrenset periode. 

For å leie inn lovlig er det et krav at bemanningsforetaket dere bruker, er registrert hos Arbeidstilsynet.

Når kan dere inngå egen avtale om innleie med tillitsvalgte?

Bedriften og de tillitsvalgte kan inngå avtale om tidsbegrenset innleie. Bedriften må i så fall være bundet av tariffavtale inngått med fagforening med innstillingsrett. Dette betyr at fagforeningen må ha minst 10 000 medlemmer.

Når kan dere ikke leie inn arbeidskraft fra bemanningsforetak?

Dere kan ikke leie inn arbeidskraft fra bemanningsforetak når dere

 • har et permanent behov for arbeidskraft. Da skal dere ansette arbeidstaker fast.
 • driver prosjektbasert virksomhet, hvor det ene prosjektet avløser det andre og de oppgavene som dere gjør, er de samme i prosjekt etter prosjekt
 • har forutsigbare og vanlige variasjoner av arbeidsmengde
Hva er konsekvensene av ulovlig innleie?

Hvis dere ikke oppfyller kravene til å kunne leie inn midlertidig arbeidskraft fra bemanningsforetak, kan

 • innleid arbeidstaker gå til sak og kreve fast ansettelse. Dersom domstolen slår fast at innleien har vært ulovlig, kan den gi en dom om at innleid arbeidstaker er fast ansatt hos innleier.
 • innleid arbeidstaker kreve erstatning fra innleier
 • dere bli pålagt å avslutte det ulovlige innleieforholdet av Arbeidstilsynet
 • Arbeidstilsynet gi dere overtredelsesgebyr for brudd på regelverket

En fagforening med medlemmer i en virksomhet som leier inn arbeidskraft, kan også reise sak for domstolen om de mener innleien er ulovlig. Den innleide arbeidstakeren trenger ikke å være medlem i den aktuelle fagforeningen. Arbeidstaker må fortsatt gå til sak på egne vegne for å kreve fast ansettelse.

Kilde:arbeidstilsynet.no


 
Cecilie Rochstad
Cecilie Rochstad

Styreleder Ren Fordel

Popup Image

Ta kontakt

Veien til å bli medlem for deg og din organisasjon er kort. Alt du trenger er å ta kontakt. Vi tar oss av resten!
Send e-post
Kontakt oss på chat

Bli medlem i dag!

Veien til å bli medlem for deg og din organisasjon er kort.
Alt du trenger er å ta kontakt. Vi tar oss av resten!
Ta kontakt