Første 'klasse' på Ren Fordels fagbrevutdanning er i gang.

08. mars 2021


Kort omtale om pilotprojekt, fagbrev
 

Ren Fordel vil løfte renholdsbransjen ved å tilby Fagbrevutdanning.
Dette skjer over Ren Fordel’ digitale læreplattform, og programmet følger læreplanen for renholdsoperatørfaget VG3.
Det er gjort et stort forarbeid for å bygge på plass lærebøkenes innhold på den digitale plattformen, og nå er utdanningen i gang med å bli testet. Det er 15 deltakere fra 3 medlemsbedrifter på utdanningen, som løper over 14 moduler. Deltakerne skal først bestå et grunnløp med 7 moduler, hvor hver modul avsluttes med en hovedprøve. Når de har bestått en modul gjennom hovedprøven, går de videre til neste modul. Etter å ha gjennomgått og bestått de syv første modulene, vil kandidaten(e) gå videre selve fagbrevmodulene. Fagbrevmodulene består av ytterligere 7 moduler. Kandidatene vil være klar til den teoretiske fagprøven i desember mnd. 2021.
 

Fagrådet er meget stolte over at vi nå er i gang med å teste og pusse av online-utdannelsen. Johnny Haugland, som selv har stor ekspertise i renhold og kurs, følger deltakernes læring tett for å forstå deres opplevelser og utfordringer. Erfaringene med ‘pilot-klassen’ vil bli evaluert fortløpende, slik at vi snart kan være klar med neste klasse, og det er allerede nå mulig å melde seg på som kandidater til kommende klasse.  
 

Ren Fordel har lenge ønsket å tilbyde medlemsbedrifter og deres ansatte muligheten til å ta Fagbrev i Renhold. Et tilbud som gir mulighet for faglig og personlig utvikling til gagn for medarbeidere, kunder og bedrifter.

 

Gründerne av Ren Fordels fagbrevskolen er: Hilde Dyrkorn, Solveig Skulstad, Marvin Bjørnebekk og Johnny Haugland.

 

Kontakt Johnny Haugland for mere informasjon

Les mere om Ren Fordels Fagbrev (link)

 

Susanne Balslev Nielsen
Susanne Balslev Nielsen, – Strategisk FM rådgiver, Ph.D. og civilingeniør. FM-Brobygger på ny mission:

Susanne Balslev Nielsen var i 2014-19 ekstern professor (20% stilling) i FM på OsloMet og er censor på flere uddannelsesinstitutioner. Jeg har arbejdet med Facilities Management som forsker og underviser i Center for Facilities Management – Realdania Forskning på Danmarks Tekniske Universitet. Efter mange år i den akademiske verden har hun kommet til den internationale multidisciplinære rådgivningsvirksomhed NIRAS, hvor jeg arbejder med FM strategi, analyse og procesfacilitering.

Popup Image

Ta kontakt

Veien til å bli medlem for deg og din organisasjon er kort. Alt du trenger er å ta kontakt. Vi tar oss av resten!
Send e-post
Kontakt oss på chat

Bli medlem i dag!

Veien til å bli medlem for deg og din organisasjon er kort.
Alt du trenger er å ta kontakt. Vi tar oss av resten!
Ta kontakt