Forslag til endringer i forskrift om offentlig godkjenning av renholdsvirksomheter m.m. og forskrift om HMS-kort på bygge- og anleggsplasser

Dommer hammer

Arbeids­tilsynet har sendt ut forslag om endringer i forskrift om offentlig godkjenning av renholds­virksomheter og om kjøp av renholds­tjenester og forskrift om HMS-kort på bygge- og anleggs­plasser. Gjennom for­valtningen av HMS-kortordningen har Arbeids­tilsynet sett behov for noen endringer i bestemmelsene om HMS-kort. Videre ønsker Arbeids­tilsynet at kortene ikke må sendes kort­utsteder for makulering.

Arbeids­tilsynet foreslår også å endre tidspunkt for levering av årlig melding for godkjente renholds­virksomheter. De har også registrert flere behov for endringer i disse forskriftene, og vil komme tilbake til dette i en senere hørings­runde.

Høringsfristen er 1. oktober 2019. Høringen er åpen for alle.

Les mer om saken på Renholdsnytt sine nettsider: http://renholdsnytt.no/h%C3%B8ring-om-renholds-forskrifter

Forslag til endringer finner du her

https://www.arbeidstilsynet.no...