Forskrift om arbeidsgivers innsyn i e-postkasse og annet elektronisk lagret materiale

Forskrift om arbeidsgivers innsyn i e-postkasse og annet elektronisk lagret materiale § 4 sier at arbeidstakerens e-postkasse skal avsluttes, når arbeidsforholdet opphører. Dette betyr at e-postkassen skal deaktiveres, og den aktuelle e-postadressen vil i praksis ikke lenger være en gyldig adresse.

E-postkassen kan imidlertid holdes åpen i en kort periode etter at arbeidsforholdet er avsluttet, hvis det foreligger særskilte behov. Datatilsynet forstår dette som at det er åpning for at det legges inn fraværsmelding i en kort periode, og at det opplyses om at vedkommende har sluttet og hvem som er ny kontaktperson. Det kan ikke gjøres innsyn i innkommende e-post med mindre vilkårene for dette er oppfylt.

Les mer om saken ved å gå inn på medlemssiden hos Ren Fordel her: https://www.getynet.com/?login