Forskrift om arbeidsgivers innsyn i e-postkasse og annet elektronisk lagret materiale

11. oktober 2019

Forskrift om arbeidsgivers innsyn i e-postkasse og annet elektronisk lagret materiale § 4 sier at arbeidstakerens e-postkasse skal avsluttes, når arbeidsforholdet opphører. Dette betyr at e-postkassen skal deaktiveres, og den aktuelle e-postadressen vil i praksis ikke lenger være en gyldig adresse.


E-postkassen kan imidlertid holdes åpen i en kort periode etter at arbeidsforholdet er avsluttet, hvis det foreligger særskilte behov. Datatilsynet forstår dette som at det er åpning for at det legges inn fraværsmelding i en kort periode, og at det opplyses om at vedkommende har sluttet og hvem som er ny kontaktperson. Det kan ikke gjøres innsyn i innkommende e-post med mindre vilkårene for dette er oppfylt.


Les mer om saken ved å gå inn på medlemssiden hos Ren Fordel her: https://www.getynet.com/?login

Advokat

Annicken har lang erfaring som advokat og forhandlinger i arbeidsgiverforeningen NHO ved Byggenæringens Landsforening. Hun har rådgitt medlemsbedriftene innenfor alle arbeidsrettslige spørsmål og prosedert saker. Annicken har forhandlet flere tariffavtaler i privat sektor.

Annicken har 15 års erfaring fra politi – og påtalemyndighet hvor hun har ledet etterforskningen og iretteført store og alvorlige straffesaker.

Annicken har med sin erfaring dokumentert at hun har evne til effektivt å sette seg inn i problemstillinger, gi tydelige svar og oppnår resultater. Annicken tenker strategisk, analytisk og taktisk.

Popup Image

Ta kontakt

Veien til å bli medlem for deg og din organisasjon er kort. Alt du trenger er å ta kontakt. Vi tar oss av resten!
Send e-post
Kontakt oss på chat

Bli medlem i dag!

Veien til å bli medlem for deg og din organisasjon er kort.
Alt du trenger er å ta kontakt. Vi tar oss av resten!
Ta kontakt