FM fagbøger: Hvad er din læsestrategi?

Selvstudie af FM-fagbøger er en forholdsvis billig måde at efteruddanne sig på. Det kræver blot, at man låner eller investerer i relevante bøger. Denne del er forholdsvis let. Der hvor det let fejler, er i processen med at læse bogen og fordybe sig i stoffet. Denne artikel giver dig tip om FM-fagbøger og forskellige læsestrategier.

Vigtigheden af et fælles fagligt sprog

Faglitteratur er med til at give os et fælles fagligt sprog, som gør os i stand til at forstå hinanden og vi undgår misforståelser og de konsekvenser det kan medføre. Da Facilities Management (FM) er en forholds ny profession i Skandinavien er der mange som allerede arbejder med ejendomsservices, som med fordel kan gøre sig mere bekendt med ord og teorier inden for faget. Til det formål er faglitteratur en stor ressource.

Top 5 FM-fagbøger til de skandinaviske lande

Jeg har udvalgt 5 FM fagbøger som giver en god og grundlæggende indføring i FM.

 1. Fasilitetsstyring af Olav Egil Sæbøe og Siri Hunnes Blakstad (2009)
  Dette lille hefte er på 50 sider og skrevet på norsk. Om bogen skriver forlaget: For brukervirksomheter er bygninger og tilhørende tjenester i første rekke støtte for verdiskaping i kjerneprosessene. Fasilitetsstyring (FM) er ledelsesoppgaver knyttet til å skaffe til veie, koordinere og forvalte denne støtten. I dette heftet beskriver vi hvordan man kan utvikle strategier for FM samt hvordan organisering, ledelse, økonomistyring og benchmarking bør foregå. Heftet tar også for seg service i FM og hvordan man skal gå fram for å utarbeide serviceavtaler».
 2. Håndbog i Facilities Management af Per Anker Jensen (2011)
  Dette er en bog på 310 sider og skrevet på dansk. Den er også udgivet på engelsk. Om bogen skriver forlaget: ”Bogen er den første sammenhængende og dækkende gennemgang af FM i Danmark, som gennemgår alle aspekter af FM. Bogen gennemgår således en række mere traditionelle begreber, men kommer også igennem nyere begreber som out-sourcing, sale- and leaseback, benchmarking og mange andre. Forfatteren gennemgår så forskellige elementer som ledelse og organisation, økonomistyring, strategisk planlægning, space management, ejendomsdrift og services. Hertil kommer en generel introduktion til FM samt en status for udbredelsen af FM generelt i Danmark og internationalt. Bogen henvender sig til såvel udbydere som indkøbere af FM-ydelser. Det er hensigten, at bogen skal medvirke til skabelsen af en fælles referenceramme, og dermed til etableringen af effektive markeder for de enkelte ydelser, der alt i alt vil medvirke til udbredelsen af Facilities Management.
 3. Total Facilities Management af Brian Atkin og Adrian Brooks (2015)
  Denne engelske bog (406 sider) bruges internationalt som en grundbog i FM. Om bogen skriver forlaget: The importance of effective facility management in enabling organizations to function efficiently is widely recognized. The fourth edition of Total Facility Management offers a comprehensive treatment of what facility management means to owners, operators, tenants, facility managers and professional advisors, as well as containing advice on how facilities can be better managed from a number of perspectives. It consolidates current best practice, defines and develops emergent areas and offers a pathway for the future development of facility management. Readers worldwide will find this fourth edition a valuable and thought-provoking blend of the principles and practice of facility management.
 4. Facilities Management: The dynamics of Excellence af Peter Barrett and Edward Finch (2014)
  Dette er endnu en engelsk bog (334 sider) som bruges internationalt som grundbog i FM. Om bogen skriver forlaget: Facilities management continues to expand and develop in terms of the volume and diversity of commercial activity, with a significant influence upon organisational success and goal achievement. The two previous editions of Facilities Management have become established as key sources for all facilities management courses and forward thinking facilities managers, providing a strong blend of research-informed opportunities and practical, balanced advice for strategically orientated practitioners.
 5. Handbook in Facilities Management af Kathy O. Roper and Richard P. Payant (2014)
  Dette er en amerikansk lærebog og den tykkeste af dem alle (mere end 600 sider). Om bogen skriver forlaget: The wide-ranging umbrella of facility management covers everything from technology systems to disaster recover planning to zoning compliance to furnishings to ground maintenance . . . and that's just getting started. It is a multidisciplinary function that requires a deep knowledge of the entire business and physical planning cycle. Undoubtedly, the sheer scope of duties requires a far-reaching reference for staying abreast of the latest innovations and best practices. The Facility Management Handbook is the answer. With insightful overviews, case studies, and practical guidelines pave the way for successful planning, budgeting, real estate transactions, construction, emergency preparedness, security, operations, maintenance, and more, the thoroughly revised fourth edition examines cutting-edge technologies and includes new information on: - Building Information Modeling (BIM)- Contracting and project management methods- FASB and IASB requirements- Distributed working - Sustainability reporting- And much more. The Facility Management Handbook is the one-stop resource every facility manager must have to master a broad scope of duties while staying current on innovations and best practices.

Vigtigheden af læsestrategier

De 5 bøger er mine bedste bud på begynderlitteratur indenfor FM. Men hvem kender ikke til at en bog forbliver ulæst, selv om man på et tidspunkt havde de bedste intentioner. En hyppig årsag er, at læsere tror at enhver bog skal læses grundigt fra start til slut. At man har fejlet, hvis man ikke gennemfører en grundig læsning af hele bogen. Men det er meningsfuldt at læse på forskellige måder. Alle har ikke samme behov for at læse alt lige grundigt. Der kan være kapitler som er helt centrale, som det er meningsfuldt at studere grundigt, mens man tager notater. Andre gange kan det være tilstrækkeligt at skimme for at orientere sig i stoffet, så man kender til de overordnede linjer og kan læse mere, hvis det bliver relevant. Andre gange er det tilstrækkeligt blot at læse overskrifter og kunne lave opslag, når det er relevant.

På universiteter opfordres studerende til at lave sig en læsestrategi for pensum på et kursus. De bedes overveje hvorfor bogen er relevant, og hvor lang tid de har til rådighed, så de tilpasse deres læsning efter dette. Dette kan andre også have glæde af for at få en god læseoplevelse med en fagbog. Hvilken fagbog tror du passer bedst til dig? Hvad ønsker du at opnå med din læsning? Og hvordan vil du gribe din læsning an? Når du har svaret på dette, så har du din læsestrategi, og er klar til nysgerrigt at gå på eventyr i fagstoffet. God læselyst!