Ferieplanlegging – Hva står i ferieloven

03. april 2019

Våren er i anmarsj, og feriemånedene nærmer seg med stormskritt. De fleste medlemmene av Ren Fordel har kanskje startet med ferieplanlegging allerede. Nedenfor går vi gjennom det arbeidstaker og arbeidstaker trenger å vite for å legge feriekabalen for kalenderåret 2019.

 

Hvor mye ferie har de ansatte krav på?

Ferieloven hjemler de fleste forhold som har med ferie å gjøre. Etter ferieloven har arbeidstaker rett til 25 virkedager ferie hvert år. Ferieloven regner feriedager fra mandag til lørdag, noe som tilsvarer fire uker og en dag. Noen arbeidstakere kan ha krav på totalt fem uker ferie etter tariffavtale eller individuell avtale med arbeidsgiver. Arbeidstakere som fyller 60 år i ferieåret har rett på en uke ekstra. Populært kalt «gubbeuka»!


God planlegging er nøkkelen til en god ferieavvikling

Utgangspunktet er at arbeidsgiver har styringsrett, en rett til å fastsette når ferien skal avvikles. Denne retten er dog begrenset når det gjelder to punkter. Arbeidstaker skal for det første gis rett til å komme med egne ønsker, og for det andre har arbeidstaker rett til tre uker sammenhengende ferie i det som ferieloven definerer som hovedferieperioden. Denne perioden strekker seg fra 1. juni til 30. september. De resterende feriedagene kan arbeidstaker kreve avviklet sammenhengende.


Nøkkelen til god ferieplanlegging er videre at ferien fastsettes i samråd med arbeidstakerne, som både skal ta hensyn til de ansattes ønsker og virksomhetens behov. Arbeidstaker skal i god tid før ferien drøfte feriefastsettelsen med arbeidstaker. Dette kan eksempelvis løses ved å sende e-post eller på annen måte beskjed til de ansatte og be de komme med ferieønsker innen en gitt frist. Når fristen er gått ut, vil arbeidsgiver sette opp en ferieplan for sommeren, hvor de ansattes ønsker hensyntas så langt det lar seg gjøre.

Arbeidsgiver bør på sin side ha ferieplanen klar, slik at arbeidstakerne varsles senest to måneder i forveien av ferieavviklingen.

 

Uenigheter i forbindelse med ferieplanlegging

Er det vanskelig å få feriekabalen til å gå opp ved at et flertall av de ansatte ønsker enten sen eller tidlig ferie, kan løsningen være å dele opp sommerferien slik at de som måtte ta ferie tidlig ett år, får sen ferie påfølgende år. På denne måten rullerer de ansatte på når ferien avvikles, og man oppnår en rettferdig fordeling over tid.


Ta gjerne kontakt med Ren Fordel sin advokat Mollestad Oppegaard som du har spørsmål til dette, på tlf. 95113124.

Advokat

Annicken har lang erfaring som advokat og forhandlinger i arbeidsgiverforeningen NHO ved Byggenæringens Landsforening. Hun har rådgitt medlemsbedriftene innenfor alle arbeidsrettslige spørsmål og prosedert saker. Annicken har forhandlet flere tariffavtaler i privat sektor.

Annicken har 15 års erfaring fra politi – og påtalemyndighet hvor hun har ledet etterforskningen og iretteført store og alvorlige straffesaker.

Annicken har med sin erfaring dokumentert at hun har evne til effektivt å sette seg inn i problemstillinger, gi tydelige svar og oppnår resultater. Annicken tenker strategisk, analytisk og taktisk.

Popup Image

Ta kontakt

Veien til å bli medlem for deg og din organisasjon er kort. Alt du trenger er å ta kontakt. Vi tar oss av resten!
Send e-post
Kontakt oss på chat

Bli medlem i dag!

Veien til å bli medlem for deg og din organisasjon er kort.
Alt du trenger er å ta kontakt. Vi tar oss av resten!
Ta kontakt