Fagopplæringen i renholdsoperatørfaget Vg3 / opplæring i bedrift (RHO3-01)

27. januar 2021

Ren Fordel starter nå opp med teoretisk fagopplæring i renholdsoperatørfaget Vg3 / opplæring i bedrift (RHO3-01) gjennom Ren Fordel Akademiet.


Fagopplæringen skjer digitalt...
 

Vi har en klasse som starter – men her er plass til en av dine ansatte også.
 

Har du en eller flere av dine ansatte som du ønsker og ser som aktuell kandidat til fagbrev – så hører vi fra deg.

De krav som stilles er at kandidaten må kunne dokumentere å ha minst 4 - 5 års yrkespraksis i renholdsfaget.

Dette er det vi kaller praksiskandidater.

 

Den teoretiske fagopplæringen vil gå over to semester – vår og høst 2021. Da opparbeider de samtidig praksis i opplæringstiden.

Kandidatene kan være klar til den teoretiske fagprøven i begynnelsen av desember 2021.

 

Undervisning vil gå over Teams, med klasseromsundervisning på skjerm, kombinert med fagstoffet på RenFordel kursplattform.

Lærer vil være fast hver mandag tilgjengelig for kandidatene og lede undervisningen på Teams ut fra den digitale kursplattformen.

Med den digitale kursplattformen er det lagt opp til at kandidatene kan arbeide med stoffet, besvare øvelser, «teste seg selv».

 

Hver modul i basisopplæringen(bok 1) avsluttes med en kompetanseprøve, før kandidatene slippes videre til neste modul.

Slik er det lagt opp med kompetanseprøve for hver av de syv-7 første modulene, før undervisningen går videre til bok 2 som er selve «fagbrevmodulene».

 

Læreren vil arbeide aktivt for å lede kandidatene gjennom drøftelser, besvare spørsmål og aktivt bidra til at kandidatene får tak i stoffets anvendelse.

 

Vår-semesteret vil tiden gå til grunnmodulene, og høst-semesteret går til «fagbrevmodulene».

 

Vi hører fra deg og kontakt oss på epost og send oss navn, tlf. nr. og epost på den/de aktuelle kandidatene.

 

Oppstart: Mandag 01. februar 2021, kl. 18.00 – 20.00

 

PRIS pr. kandidat for medlemmer av Ren Fordel for hele studieløpet: 12.000,-  / For ikke medlemmer 21.000,-

 

Ta derfor kontakt med Ren Fordel’ kontor ved å benytte eposten  Post@renfordel.no

Eller gå til kursoppføringen på https://renfordel.no


Velkommenn til fagopplæring i renholdsoperatørfaget Vg3 / opplæring i bedrift (RHO3-01)!

Johnny Haugland
Johnny Haugland

Gründer og CEO i Ren Fordel

Popup Image

Ta kontakt

Veien til å bli medlem for deg og din organisasjon er kort. Alt du trenger er å ta kontakt. Vi tar oss av resten!
Send e-post
Kontakt oss på chat

Bli medlem i dag!

Veien til å bli medlem for deg og din organisasjon er kort.
Alt du trenger er å ta kontakt. Vi tar oss av resten!
Ta kontakt