Fafo: Flere tar fagbrev enn på lenge

17. august 2018

Antall beståtte fagbrev over de siste seks år viser en svak økning, og er betydelig over det «gamle» toppåret 1999/2000.
 

Det viser Fafo-rapport 2018:26, som har fått navnet «Renholdsbransjen sett nedenfra», og som ble fremlagt i går under Arendalsuka.


Rapporten tar for seg ulike trekk ved utviklingen i bransjen. Ett av dem er antallet fagbrev:


I 2012 viste en tilsvarende rapport fra Fafo at det fra skoleåret 1996/97 og fram til skoleåret 2010/11 var avlagt ialt 6530 fag- og svenne­prøver i renholds­operatørfaget, men at det også var en svak nedgang.


Det ga et gjennom­snitt for de 15 skole­årene på 435 bestått pr. år. Toppåret syntes å ha vært 1999/2000, da 581 avla og besto fag- og svenneprøve.


Årets rapport viser gledelig at den nedad­gående trenden fra den gang ser ut til å ha snudd. I perioden 2012 til 2017 har antallet beståtte fag­prøver i gjennom­snitt ligget på 619 i året. I 2017 var antallet 634.


Majoriteten tok fag­prøven gjennom praksis­kandidat­ordningen.


Rapporten er bestilt av Arbeids­tilsynet og har de to Fafo-forskerne Sissel C. Trygstad og Rolf K. Andersen som første­forfattere. Den kan lastes ned som PDF hos Fafo (om fagbrev eksplisitt, se side 84)

Popup Image

Ta kontakt

Veien til å bli medlem for deg og din organisasjon er kort. Alt du trenger er å ta kontakt. Vi tar oss av resten!
Send e-post
Kontakt oss på chat

Bli medlem i dag!

Veien til å bli medlem for deg og din organisasjon er kort.
Alt du trenger er å ta kontakt. Vi tar oss av resten!
Ta kontakt