Er hjemmekontor den nye normalen?

31. mars 2023

Covid endret vårt handlingsmønster og våre vaner på en ekstrem måte.
Det at vi alle ble tvunget ut i en nty arbeidssituasjon ga alle på verdensbasis en eksponensiell læringskuve innen det digitale, og ikke minst endret det alle våre handlingsvaner på hvordan vi møtes, og hvordan vi samhandler.
Hvis man ser dette opp mot det tunggrodde offentlige systemet hadde kun 20% ansatte på Nav og skattetetaten bærebare pcer rett før pandemien, men nå er dette den nye normalen. Utviklingen skjedde over natten.
På samme tid endret man regler og rutiner for møter med brukere, og at dette nå kunne skje digitalt.
Dette ble en revulusjon for brukere som i seg selv kunne streve med å komme seg til kommunale etater på grunn av fysiske hindringer. Hjelpen ble kortere unna.
I samme tidsrom ble også vår instilling til møter med mennesker og kollegaer endret.
Det at de tyngste forvaltningsetatene Nav og Skattetaten har innført godkjent hjemmekontor to dager i uken som norm for de ansatte er ett banebrytende bevis på denne endringen i ettertid.
At arkitekter og interiørarkitekter nå designer kontorer med kontorplasser til 50% av de ansatte på både de nye kontorene til Skattetaten, Nav og Statkraft er også noe som gir banebrytende signaler med hensyn til denne nye trenden.
Dette påvirker helt klart mange bransjer. Især fm og renholdsbransjen.
 
Omtrent halvparten av den norske arbeidsstyrken kan i dag jobbe hjemmefra i hele norge og fra alle bransjer.
Mange har fortsatt med hjemmekontor en eller flere dager i uken etter at hjemmekontorpåbudet ble opphevet.

Kunnskapen om sammenhengen mellom hjemmekontor, arbeidsmiljø og helse er begrenset og det finnes få studier med høy kvalitet på området. Vi vet likevel at hjemmekontor kan gi flere gevinster, men også utfordringer.

– Noen av fordelene er økt fleksibilitet, mer autonomi, og høyere produktivitet og jobbtilfredshet knyttet til konsentrasjonskrevende oppgaver. Økt grad av tilgjengelighet kan gjøre det vanskeligere å logge av. Det kan være med på å skape en dårligere balanse mellom jobb og fritid. Studier viser de som jobber hjemmefra har lengre arbeidsdager som kan ha konsekvenser for arbeidshelsen.

En viktig påminnelse i denne forbindelse er fra Ren Fordel sin side at dere bør gjøre dette riktig både med hensyn til arbeidsavtale og med forsikringer på de ansatte. Har du ansatte som jobber hjemmefra regelmessig? Da skal dere inngå skriftlig avtale om hjemmearbeid. Har du ikke en slik avtale på plass ennå, kan du laste ned og tilpasse Arbeidstilsynets avtalemal så den passer til virksomheten din.
 

Last ned: 

Mange skal ha slike avtaler

Det er tre år siden koronapandemien satte arbeidslivet på hodet og endret normen for hjemmekontor. Siden den gang har mange virksomheter tilbudt ansatte å jobbe deler av arbeidstiden hjemmefra, gjerne et gitt antall dager i uken.

Hjemmearbeid kan oppleves som positivt av både arbeidsgivere og ansatte. Arbeidsgiver må imidlertid være bevisst på at det stilles krav også til denne kontorløsningen. 

Kravene går blant annet på å ivareta det fysiske og psykososiale arbeidsmiljøet. I tillegg skal arbeidsgiver og arbeidstaker inngå en skriftlig avtale om hjemmekontor.

– Alle som jobber hjemmefra som en fast ordning, skal inngå en skriftlig avtale om hjemmearbeid. Dersom hjemmearbeidet har et visst omfang og utføres jevnlig, er det en fast ordning. Et eksempel er dersom en arbeidstaker arbeider hjemmefra fast én dag i uka, forteller seksjonsleder Tonje Faanes i Arbeidstilsynet(Arbeidstilsynet).

Krav til innhold

Avtaler om hjemmearbeid skal som et minimum ha informasjon om:  
 

  • omfanget av hjemmearbeidet, for eksempel hvor mange dager/timer i uka
  • arbeidstiden som gjelder for hjemmearbeidet  
  • hvor lenge avtalen varer, hvis den er midlertidig 
  • eierskap til og drift og vedlikehold av utstyr 

Avtalen bør også si noe om andre forhold som er aktuelle for hjemmekontorordningen. Dette er noe av det du kan vurdere å legge inn i avtalen:
 

  • Når arbeidstaker skal være tilgjengelig for arbeidsgiver
  • Rett til og frist for å si opp avtalen
  • Prøvetid for ordningen
  • Saksbehandling, taushetsplikt og oppbevaring av digital og utskrevet dokumentasjonKilde: Arbeidstilsynet

Cecilie Rochstad
Cecilie Rochstad

Styreleder Ren Fordel

Popup Image

Ta kontakt

Veien til å bli medlem for deg og din organisasjon er kort. Alt du trenger er å ta kontakt. Vi tar oss av resten!
Send e-post
Kontakt oss på chat

Bli medlem i dag!

Veien til å bli medlem for deg og din organisasjon er kort.
Alt du trenger er å ta kontakt. Vi tar oss av resten!
Ta kontakt