Enkeltemner i FM på OsloMet

Læs mere:

Vår-kurset «Facility Management (FM) i organisasjoner» gir en innføring i Facility Management (fasilitets­styring, FM) som fagområde, der et klart formål er å forbedre menneskers livs­kvalitet i tillegg til det mer åpenbare – forbedre produktiviteten i kjerne­virksomheten.

Høst-kurset «Pedagogisk ledelse og ressurs­utvikling innen Facility Management (FM)» gir studenten pedagogisk kompetanse til bruk for en ledelse for å kunne tilrette­legge for ressurs­utvikling og livslang læring hos med­arbeidere som produserer FM-tjenester. Parallelt med den felles under­visningen gis den enkelte student et valg mellom ulike service­yrker som er sentrale i FM, som alle har fagbrev­fordypning. Pedagogikken knyttes til sentrale leder­aspekter som skal sikre forsvarlig hygiene og godt inne­miljø for slutt­bruker, samt kostnads­effektiv forvaltning, drift og vedlikehold (FDV) av et bebygd område.

For at ta et enkelt­emne kreves generell studie­kompetanse og minst fem års dokumentert erfaring fra service­yrker og/eller yrker i tilknytning til forvaltning, drift og vedlike­hold av bygg.

Kontakt: Ellen Nygard enygard@oslomet.no

LINKS

http://renholdsnytt.no/oslomet-omstarter-studie%C2%ADtilbudet-i-fm

http://renholdsnytt.no/gode-signaler-fra-oslomet

https://www.oslomet.no/

____________________________________________________________________________________

Foto: OsloMet