Enkeltemner i FM på OsloMet

16. desember 2019

Læs mere:

Vår-kurset «Facility Management (FM) i organisasjoner» gir en innføring i Facility Management (fasilitets­styring, FM) som fagområde, der et klart formål er å forbedre menneskers livs­kvalitet i tillegg til det mer åpenbare – forbedre produktiviteten i kjerne­virksomheten.


Høst-kurset «Pedagogisk ledelse og ressurs­utvikling innen Facility Management (FM)» gir studenten pedagogisk kompetanse til bruk for en ledelse for å kunne tilrette­legge for ressurs­utvikling og livslang læring hos med­arbeidere som produserer FM-tjenester. Parallelt med den felles under­visningen gis den enkelte student et valg mellom ulike service­yrker som er sentrale i FM, som alle har fagbrev­fordypning. Pedagogikken knyttes til sentrale leder­aspekter som skal sikre forsvarlig hygiene og godt inne­miljø for slutt­bruker, samt kostnads­effektiv forvaltning, drift og vedlikehold (FDV) av et bebygd område.


For at ta et enkelt­emne kreves generell studie­kompetanse og minst fem års dokumentert erfaring fra service­yrker og/eller yrker i tilknytning til forvaltning, drift og vedlike­hold av bygg.


Kontakt: Ellen Nygard enygard@oslomet.no


LINKS

http://renholdsnytt.no/oslomet-omstarter-studie%C2%ADtilbudet-i-fm

http://renholdsnytt.no/gode-signaler-fra-oslomet

https://www.oslomet.no/

Susanne Balslev Nielsen
Susanne Balslev Nielsen, – Strategisk FM rådgiver, Ph.D. og civilingeniør. FM-Brobygger på ny mission:

Susanne Balslev Nielsen var i 2014-19 ekstern professor (20% stilling) i FM på OsloMet og er censor på flere uddannelsesinstitutioner. Jeg har arbejdet med Facilities Management som forsker og underviser i Center for Facilities Management – Realdania Forskning på Danmarks Tekniske Universitet. Efter mange år i den akademiske verden har hun kommet til den internationale multidisciplinære rådgivningsvirksomhed NIRAS, hvor jeg arbejder med FM strategi, analyse og procesfacilitering.

Popup Image

Ta kontakt

Veien til å bli medlem for deg og din organisasjon er kort. Alt du trenger er å ta kontakt. Vi tar oss av resten!
Send e-post
Kontakt oss på chat

Bli medlem i dag!

Veien til å bli medlem for deg og din organisasjon er kort.
Alt du trenger er å ta kontakt. Vi tar oss av resten!
Ta kontakt