Det økonomiske resultatet i lønnsoppgjøret 2023 hittil, og renholdere får det største tillegget i år foreløpig.

25. april 2023

Lønnsoppgjøret i 2023 er et mellomoppgjør. Det betyr at det kun er lønnstillegg som er oppe til forhandling. Hele Norge merker økte priser og økt rente, men de med lave inntekter blir hardere rammet enn dem med høye inntekter. Denne uken starter årets lønnsoppgjør i offentlig sektor. I år er det et mellomoppgjør, noe som innebærer at det kun forhandles om lønn.
De som er sikret det største tillegget i disse forhandlingene, er blant annet renholdere som er blant våre medlemmer.

Hvis vi sammenligner med våre danske naboer, som ikke har veldig ulik økonomi enn i Norge, så har de hatt ett kjempe oppgjør basert på inflasjonen som er rundt oss på alle kanter. Danske arbeidere har sikra seg opp mot 12 prosent lønnsøkning fordelt på to år. Danske arbeidere får et godt lønnsoppgjør i 2023 og 2024. I februar ble det enighet om et betydelig lønnstillegg. Danske arbeidere vil få mellom 10 og 12 prosent fordelt på 2023 og 2024. Det betyr rundt 5,5 prosent økning i år og like mye neste år.

I slutten av februar uttalte Fellesforbundets leder Jørn Eggum at han ser for seg ei lønnsøkning på mellom 4,8 prosent og 5,4 prosent i år. Han ville minst ha 4,8 prosent fordi det er årets prisvekst. Alt under 4,8 prosent betyr en ny nedgang i reallønna.
Eggum nevnte 5,4 prosent som et slags «tak» fordi dette er forventet lønnsvekst i landene som bruker euro. Hvis lønnsøkninga i Norge havner på 5,4 prosent vil ikke norske bedrifter måtte punge ut med en høyere lønnsvekst enn konkurrenter i utlandet.

Her kan dere se resultatet av lønnsoppgjøret i Norge hittill:

Mange yrkesgrupper får ekstra lavlønnstillegg i årets lønnsoppgjør.

Fire grupper får et ekstra lavlønnstillegg på fire kroner per time.

De får altså totalt 11,50 per time i lønnstillegg. Det blir en lønnsøkning på 22.475 kroner i året:

• Renholdsoverenskomsten (Arbeidsmandsforbundet)

• Vekteroverenskomsten (Arbeidsmandsforbundet)

• Vaskerier og Renserier (Industri Energi)

• Industrioverenskomsten LO – Teko (Fellesforbundet)


Disse gruppene kan plusse på 10.50 ekstra i timen etter ett lønnsoppgjør på tre kroner ekstra pr time. Til sammen blir det 20.475 kroner i lønnsøkning:

• Bokbindere (Fellesforbundet)

• Trykkerier og grafiske bedrifter (Fellesforbundet)

• Bølgepapp, – kartonasjefabrikker med flere (Fellesforbundet).

• Butikkoverenskomsten (HK)

• Riksavtalen - Hoteller og Restauranter (Fellesforbundet)

• Egg- og Fjærfekjøttindustrien (NNN)

• Baker- og konditoroverenskomsten (NNN)

• Landforpleiningsavtalen er de som jobber med forpleining for oljearbeidere (Fellesforbundet)

• Glass- og keramisk industri (Industri Energi)

• Skianlegg (Arbeidsmandsforbundet)

• Bilutleie (Fellesforbundet)

• Naturbruksoverenskomsten (Fellesforbundet)

• Transportselskaper i Norge (Fellesforbundet)

• Service- og vedlikeholdsoverenskomsten (Arbeidsmandsforbundet)

• Serigrafioverenskomsten (Fellesforbundet)

• Miljøbedrifter i Norge (Fellesforbundet)

• Arbeidsmarkedsbedrift-overenskomsten AMB (Fellesforbundet)

• Dyrepleiere og klinikkassistenter (Fagforbundet)

• Jordbruk og gartneri (Fellesforbundet)

• Barnehageoverenskomsten - private barnehager (Fagforbundet)


Også bussjåførene er tilgodesett med et ekstra tillegg på en krone ekstra. De får 8,50 kroner mer i timen, eller 16 575 kroner i årlig lønnsøkning.

• Den folkekjære komikeren synger streikesangen foran Stortinget


Lavlønnstilleggene er riktignok de som i året 2023 sto i høysetet.
De øvrige bransjene som er omfattet av oppgjøret, får 7,50 kroner i lønnsøkning per time.
Det blir til sammen 14 625 kroner i økt årslønn. Disse andre bransjene, som ikke er lavtlønnet, har også mulighet for å forhandle lønna lokalt for å få en enda større lønnsøkning. Den økonomiske rammen for oppgjøret er beregnet til 5,2 prosent. Det er den samme ramma som LO sa nei til under meklingen i helga, men nå er det en mye tydeligere lavlønnsprofil.
Alle som er med i dette oppgjøret, får nå minst 7,50 kroner i timen. For de som har lokal forhandlingsrett er det mulig å få til et bra tillegg på toppen av det sentrale tillegget. Det gis et lavlønnstillegg for alle som tjener under 90 prosent av industriarbeiderne.

De som er sikret det største tillegget i disse forhandlingene, er blant annet renholdere og vektere. Deres overenskomster har ingen lokal forhandlingsrett så dette tillegget gjelder for alle. De får 7,50 kroner i generelt tillegg, 3 kroner i lavlønnstillegg og én krone ekstra i timen siden de ikke har mulighet for lokale forhandlinger, til sammen 11,50 kroner i timen.
Renholdernes tariffavtale er allmenngjort, så dette tillegget vil alle renholdere i Norge få.

Offentlig sektor sine forhandlinger starter til uken.


Kilde: Fagbladet
Cecilie Rochstad
Cecilie Rochstad

Styreleder Ren Fordel

Popup Image

Ta kontakt

Veien til å bli medlem for deg og din organisasjon er kort. Alt du trenger er å ta kontakt. Vi tar oss av resten!
Send e-post
Kontakt oss på chat

Bli medlem i dag!

Veien til å bli medlem for deg og din organisasjon er kort.
Alt du trenger er å ta kontakt. Vi tar oss av resten!
Ta kontakt