Akershus Renhold AS - leverandør av effektivt og svanemerket renhold.

Våre operative ledere har alle mer enn 30 års erfaring fra bransjen. Hver avdelingsleder har ansvaret for sin kundeportefølje og sine renholdere. Det betyr at våre kunder har kun en avdelingsleder å forholde seg til i det daglige. Administrasjonen ivaretar all daglig drift av firmaet, og vi har spesielt vektlagt tilgjengelighet, kundekontakt og samarbeid med våre renholdere.

Akershus Renhold AS

Akershus Renhold as(tidligere Akershus Renholdsservice a/s) ble etablert 01.09.86.
Deres oppdrag er hovedsakelig lokalisert til Oslo/Akershus.

Våre operative ledere har alle mer enn 30 års erfaring fra bransjen. Hver avdelingsleder har ansvaret for sin kundeportefølje og sine renholdere. Det betyr at våre kunder har kun en avdelingsleder å forholde seg til i det daglige. Administrasjonen ivaretar all daglig drift av firmaet, og vi har spesielt vektlagt tilgjengelighet, kundekontakt og samarbeid med våre renholdere.

Firmaet har pr. 01.01.2019 ca. 133 ansatte, hvorav 9 er ansatt i administrasjonen. Av de 133 ansatte, så har 2 av medarbeiderne vært med fra starten, over 30 år i bedriften. Alle ansatte skal kunne kommunisere på norsk og har gjennomgått grunnkurs i renhold.
Spesialrenholderne har i tillegg gjennomgått målrettede kurs for temporære oppdrag. Ca. 20 % av de ansatte er organisert. Bedriften har lave turnover blant de ansatte. Firmaets ledelse har over 100 års erfaring i bransjen, og er oppdatert på moderne renholdsmetoder. Vi har ved korttidsfravær på oppdrag en vikartjeneste/løsning som trer inn på kort varsel. Dette gjør at vi raskt kan dekke svikt ved sykdom etc. Langtidsfravær og ferier dekkes hovedsakelig med faste vikarer.

Kvalitetssikring

For å sikre kvaliteten på renholdet legges stor vekt på:

 • Grundig opplæring, grunnkurs for alle ansatte på daglig renhold
 • Oppfølgingskurs daglig renhold (nye metoder/maskiner)
 • Spesialkurs for renholdere som utførerperiodisk renhold
 • Oversiktlige renholdsplaner
 • Klare arbeidsinstrukser
 • Egenkontroll
 • Hyppig oppfølging/kontroll av renholdet
 • Stikkprøvekontroller
 • Tilbakerapportering til kunden
 • Internkontroll

Arbeidstøy/ID-kort

Alle ansatte er uniformert og bærer ID kort, gjeldende for offentlig godkjenning

Miljøsikring

Bedriften er Svanemerket gjennom Nordisk Miljømerking. Vi har gjennom et aktivt miljøfokus allerede på plass rutiner for opplæring, bruk av miljømerkede produkter, avfallshåndtering/kildesortering, vannforbruk og kjemikalieforbruk og er en godkjent NS-EN ISO 14001:2004 bedrift.

 • Vi besitter de ressurser som skal til for å skape trygghet og forutsigbarhet på leveransen
 • Solid og lang bransje erfaring, selskapet startet i 1986
 • Bred faglig kompetanse innen temporære tjenester
 • Alle våre ansatte vil inneha bygg- og HMS kort
 • Vi benytter Sticos HMS system
 • Vi er en Svanemerket bedrift
 • Vi vil ikke benytte oss av underleverandører
 • Vi er godkjent av Startbank
 • Vi er godkjent av Arbeidstilsynet
 • Vi er medlem i Productxchange
 • Vi er medlem av grønnpunk


Svanemerket godkjenning:

Kravene til rengjøringsbyrå omfatter blant annet:

– Miljø- og helsekrav til kjemikalier som benyttes
– Reduksjon i mengden kjemikalier som benyttes
– Krav til effektiv transport
– Krav vedrørende avfallsmengder og avfallshåndtering

Vi kan også tilby alle våre kunder en god løsning for avfallshåndtering samt kildesortering da vi har gode samarbeidspartnere på dette området.

«Vi skreddersyr løsninger på renhold som er tilpasset hver enkelt kundes behov og som er tilpasset lokalitetene. Riktig frekvens og utførelse på daglig renhold minsker sykefraværet og øker trivselen.»

Daglig rengjøring blir utført av vårt profesjonelt opplærte personell på dager og tider som er hensiktsmessig for din bedrift. Fast, hyppig og nøyaktig renhold fremmer trivsel, bedre inneklima og arbeidsmiljø på kontoret og i de øvrige lokaler.
Vår renholdsavdeling har hovedansvar for å gjennomføre løpende kvalitetskontroller av rengjøringen for å sikre høy og varig kvalitet for bedrifter i Oslo og Akershus.

Moderne rengjøringsmetoder brukes for å bidra til å vedlikeholde inventar og bygninger noe som er en investering som øker levetid og verdi. Ved utarbeidelse av renholdsplan blir frekvens valgt etter lokalenes bruk, belastning og behov.
Vi utarbeider renholdsplaner og arbeidsbeskrivelse som inkluderer spesielle behov etter kundens ønsker.

Ut over daglig renhold er periodisk gulvvedlikehold den viktigste faktor for å ta vare på materialene og levetiden til et hvert gulvbelegg. Det kan gi mangedoblet kostnad om man utsetter dette arbeidet for lenge.

Etter avtale og på bestilling utfører Akershus Renhold AS også:

Hovedrengjøring – Vinduspuss – Puss av innredningsglass – Fasaderenhold – Gulvbehandling – Tekstilrens – Matteservice – Sanitær artikler og dispensere – Lettere vaktmester tjenester – Vikartjenester.

Med våre moderne maskiner kan vi rense, polere, skure, bone, olje og vedlikeholde alle typer gulv med rette produkter og behandling.
Vi leier ut matter av høy kvalitet som effektivt stopper fuktighet og smuss før det blir tråkket videre inn i lokalene. Dette bidrar til et bedre inneklima, lavere rengjøringskostnader og redusert slitasje på gulv. Mattene kan også brukes som skli sikring og støydemping.

Bygg-renhold utføres i forbindelse med bygging eller rehabilitering av bygg. Det kan være kontinuerlig under byggeperioden eller ferdigstillelses-renhold etter at bygget står ferdig. Arbeidet består blant annet av fjerning av avfall og smuss, renhold av vegger, tak og gulv.
Sluttrengjøring er i.h.t RTB-prinsippet og vi leverer med dokumentasjon på støvmålinger etter utført renhold.

NS-INSTA 800

Norsk standard NS-INSTA 800 beskriver et kvalitetsmålesystem som kan brukes til vurdering av rengjøringskvaliteten. Denne standarden beskriver to hovedprinsipper; visuell kontroll og objektive målinger. For ett konkret rengjøringsarbeid kan det være aktuelt å benytte det ene eller det andre prinsippet eller en kombinasjon av disse.

Bedriften har den nødvendige opplæring og kompetanse til å gjennomføre denne type oppdrag.

Ett av de oppdragene som ble tildelt Akershus Renhold AS i 2019 er renholdet ved Vollahallen, en idrettshall på Skedsmo. I sterk konkurranse med fire andre flotte, dedikerte renholdsvirksomheter gikk tildelingen til slutt til Akershus Renhold AS.

Utlyser la vekt på kriterier som vektet 70% kvalitet – og knyttet INSTA 800 til kriteriene i konkurransegrunnlaget. Vollahallen er et FLOTT EKSEMPEL PÅ HVA OG HVORDAN VEKTING KAN VÆRE. Kvalitet fremfor pris … beslutning rundt pris/ kvalitet har flere begrunnelser. Samtidig var det en klart definert målsetning å løfte faget med søkelys på kvalitet – et glimrende eksempel for andre innkjøpere. (Andre innkjøpere har også gjort tilsvarende 70/30.)

Resultatene kom fort – og det som er gjort ved både Skedsmo Videregående Skole og Vollahallen fremstår nå som en god «solskinnshistorie».

INSTA 800 kvalitetskontroll dokumenterer nå gode resultater.
Dette ordner nok Akershus Renhold AS på en god måte… slik også bildene her tydelig viser:


Innkjøper sørget også for å oppgradere med inngangssoner fra N3Zone AS
– en løsning som virkelig tar tak i innemiljø i kombinasjon med godt renhold, slik bildet her viser:

Korridorer:

Og til slutt, og ikke minst – det sanitære området som det viktigste området fremstår nydelig:

Det er en glede å kunne avslutte året med presentasjon av godt samarbeid mellom innkjøper og renholdsleverandør – denne gang Akershus Renhold AS.

Vi ser fram til flere presentasjoner av de mange dyktige leverandørene i renhold

– for de er mange!