Ren Fordel inviterer til kurs i omstilling og nedbemanning

Målsetningen med kurset:

 • å trygge bedriftens vurderinger,

 • hjelpe til med god og riktig kommunikasjon,

 • bidra til legitime prosesser,

 • få færrest mulig tvister rundt eventuelle oppsigelser og

 • best mulig forutsetninger for videre drift.


Omstillings- og endringskompetanse er avgjørende for bedrifters konkurranseevne.

 

Ren Fordel sitt kurs i omstilling/endring gir en bred fremstilling av hvordan dere kan oppnå en best mulig omstillings- eller nedbemanningsprosess. Vi tar for oss sentrale elementer som de arbeidsrettslige rammene for omstilling, endringsledelse, konflikthåndtering og kommunikasjon internt og eksternt

 

Kurset vil bidra til at bedriften, den enkelte ansatte, og de som eventuelt må gå - får et best mulig utgangspunkt for å jobbe for gode resultater både før, under og etter nedbemanningen.

 

Temaer som gjennomgås:

 • Forberedelser prosessen
 • Juridiske krav til en nedbemanning
 • Hva skal du velge permittering eller oppsigelse
 • Konflikthåndtering
 • Verneombudets og tillitsvalgtes rolle
 • Effektiv endringskommunikasjon
 • Endringsledelse – god når det gjelder
 • Etter nedbemanningen - motivasjon


Kursholder

Kursholder er advokat Heidi Lill M. Oppegaard, spesialist i arbeidsrett og partner i Advokatfellesskapet Lovende. Oppegaard har lang erfaring som foreleser bla fra BI og Hovedorganisasjonen Virke og er en engasjert og dyktig formidler som kjenner bransjen.

 

Læringsutbytte:

Kurset skal gi et overblikk over de mange sidene ved omstillinger, både i innhold og prosess.


Målgruppe

Kurset egner seg for ledere og HR-personell i bedrifter som planlegger eller er midt i en omstillings- eller nedbemanningsprosess. Vi anbefaler at flere i ledelsen tar kurset, og at dette eventuelt bestilles som et bedriftsinternt kurs.

 

Stedbeskrivelse
Det første kurset arrangeres i Oslo og deretter følger vi på i Bergen..

Sted og tid:
Oslo, Torsdag 4. juni fra kl 9.00 til kl 12.00

Vi leverer kurset over hele landet, også bedriftsinternt. Ta kontakt med oss hvis du ønsker at vi skal komme til deg.

Påmelding og kursavgift

Vi har et begrenset antall plasser, så første mann til mølla…

Meld deg på med navn, arbeidsgiver, stilling, e-postadresse og fakturaadresse innen den …til ….

Kursavgiften er kr 4990,- for ikke medlemmer av Ren Fordel, og kr. 3.500,- for medlemmer.
Kurset vil bli fakturert forskuddsvis, ved påmelding.
Kursavgiften dekker kursmateriell samt lett bevertning.

Påmeldingen er bindende.
 

Avmelding etter påmeldingsfrist eller ikke fremmøte vil bli fakturert med kursavgift.

 

Alle deltagerne vil få tilbud om abonnement på HR Help-Desk og abonnement på digital varslingspostkasse til en rabattert pris ut året.

 

Spørsmål om kursets innhold rettes til
Heidi Lill M. Oppegaard på telefon 95113124 eller på epost til advokatoppegaard@lovende.no

 

Med forbehold om endringer.

 

Vi ser frem til en lærerik dag.

Påmelding

Popup Image

Ta kontakt

Veien til å bli medlem for deg og din organisasjon er kort. Alt du trenger er å ta kontakt. Vi tar oss av resten!
Send e-post
Kontakt oss på chat

Bli medlem i dag!

Veien til å bli medlem for deg og din organisasjon er kort.
Alt du trenger er å ta kontakt. Vi tar oss av resten!
Ta kontakt