Grunnkurs for verneombud

- maksimalt 10 deltagere


Alle pålagte og tjenlige smittevernstiltak er og vil bli hensyntatt og vi tar forbehold om muligheten for gjennomføring ettersom smittevernregler endres.
Ren Fordel har gleden av å tilby medlemsbedrifter et meget godt og bransjetilpasset grunnkurs for verneombud.

Kompetansebyggende for deltagerne med dokumentasjon videre for bedriften.
Kurstrener er meget erfaren og kjenner bransjen.
Kurset passer for verneombud som enten er nye, ferske eller har vært med en stund, men som ønsker oppdatering og fornying.
Vi gjennomfører kurset på 1 litt lengre dag. Vanligvis er grunnkurset over 2 dager, men denne løsningen med 1 lang dag er mulig da det bransjetilpasset og kurset legges opp med forelesning, diskusjoner og praktisk tilnærming til de muligheter og utfordringer som ligger i det å være verneombud i renholdsbransjen.

Det er da også kun 1 dag ut av produksjon og mye mer tidseffektivt for deltagere og arbeidsgivere.
Det er arbeidsgiver som er ansvarlig for at verneombudet får tilstrekkelig opplæring for å ivareta rollen ut fra faktorer i den enkelte bedrift og hverdag samt det enkelte verneombudets erfaring og kunnskap.

Det skal gjøres en avtale mellom arbeidsgiver og verneombud på opplæringen og deltagerne vil få tilsendt dokumenter for signering før kursoppstart. Kopi av dette, signert, skal da medbringes til kursstart.

Kurset tar opp følgende punkter:

•VOs funksjon
•Rolle, funksjon, oppgaver, myndighet, ansvar
•Utfordringer, forventninger og muligheter
•Lover og forskrifter, hva er hva, finne frem, lese og fortstå
•Arbeidsmiljø - det fysiske og psykiske. Hvordan jobbe med det, faktorer og sammenhenger
•Verktøy og metoder for hverdagen som verneombud.
skjemaer, rapporter, oppfølginger, saksgang, vernerunder
•Arbeidsgivers, ledere og ansattes plikter og rettigheter.
- skape et godt og sikkert arbeidsmiljø.
•Systematisk HMS- arbeid. -hva er det? hva menes og hvordan griper dette inn i VO-rollen.

Det utstedes kursbevis for deltagerne i regi Ren Fordel

Sentralt i Bergen (sted kommer)
18. februar 2021
kl. 08.30 - 19.30
kr. 5990.-
Materiell, mat og drikke inkl
Popup Image

Ta kontakt

Veien til å bli medlem for deg og din organisasjon er kort. Alt du trenger er å ta kontakt. Vi tar oss av resten!
Send e-post
Kontakt oss på chat

Bli medlem i dag!

Veien til å bli medlem for deg og din organisasjon er kort.
Alt du trenger er å ta kontakt. Vi tar oss av resten!
Ta kontakt