Fagsamling med oppdateringer om ny standard for renhold: NS 6420 og nytt Norsk FM nettverk i regi Ren Fordel !!

Photo 1551632436 cbf8dd35adfa
Tidspunkt:

Møtet starter 15. november kl. 09.00, og går fram til 12.30

Bakgrunn for møtet:

Medlemmer av Ren Fordel og andre interesserte er invitert til fagsamling hvor vi tar opp tema som offentlig anskaffelser, nye standarder for bransjen, nettverk innen FM og GDPR, og dette sammen med den satsingen Ren Fordel nå gjør for å etablere den nye nettskolen for fagutvikling.

Agenda:

09.00 Velkomst – det første året for Ren Fordel, styreleder Johnny Haugland

09.15 "Et år med GDPR" - v/ Advokat Heidi Lill Mollestad Oppegaard, Advokatfellesskapet Lovende

09.35 "Facilities Management - ny vin på gamle flasker" - v/ Professor Susanne Balslev Nielsen, Ekspertisechef NIRAS, Danmark.

10.00 Pause

10.15 "NFM – Norsk Facilities Management nettverk" - v/ Professor Susanne Balslev Nielsen, Ekspertisechef NIRAS, Danmark.

10.45 "Ren Fordel Akademiet" - v/ Husøkonom Hilde Dyrkorn, prosjektleder i Nordal kommune

11.05 "Gravidijobb" - v/ Bedriftsjordmor Merethe Ulveseth

11.25 «Ren Fordel Forsikring» - CR Forsikringsmegling v/Espen Tofte og Stein Arild Strandenes

11.45 "Ny standard for renhold: NS 6420 Beskrivelsestekster for fasilitetstjenester – del ZR Renhold, hvordan bruke denne opp mot INSTA 800-serien"
- v/ Leder Markeds- og forretningsutvikling, BAE, Johannes Hansen, Standard Norge.

12.15 Avslutning, - styreleder Johnny Haugland

Lunsj kl. 12.30 – inkludert i prisen.

Pris for deltagelse: kr.: 350,- pr. pers.

Send din påmelding til: Post@renfordel.no

Vi tar forbehold om endringer i programmet - dette kan bli endret !

Som spennende programinnslag kan vi nevne:

Johannes Nilssen
Leder Markeds- og forretningsutvikling, BAE Standard Norge,
Postboks 242, 1326 Lysaker
www.standard.no

Noe av innlegget fra Johannes Nilssen:

Tema: Ny standard for renhold: NS 6420 Beskrivelsestekster for fasilitetstjenester – del ZR Renhold, hvordan bruke denne opp mot INSTA 800-serien

Innholdsmessig vil han beskrive hvordan 6420-serien er bygd opp, hvordan den er tenkt brukt, og hvordan de ulike delene kan kobles sammen og gjenbrukes. Videre vil han komme inn på arbeidet som er gjort med å digitalisere både denne standarden, og våre tanker rundt videre digitalisering av standarder, samt hvordan det kan utnyttes i bedriftsinterne systemer og avtaler.

-------- Ren Fordel starter Norsk Facility Management (NFM)

NFM – Norsk Facility Management nettverk

Ren Fordel satser utvikling innen fagområdet og inviterer til kompetansedeling gjennom NFM-nettverk, Norsk Facility Management-nettverk. NFM-nettverk er Ren Fordel’ nettverk og utvikles i samarbeid med professor innen FM, Susanne Balslev Nielsen. Susanne Balslev Nielsen vil være NKF-nettverks fasilitator, og vi gir her en nærmere presentasjon.

Det finnes som kjent et utall nettverk i Norge pt, noen er bedre enn andre. Når det gjelder FM finnes som kjent norsk nettverk for næringseiendom (består hovedsakelig av store eiendomsbesittere) og Euro FM, som er et europeisk faglig nettverk innen eiendomsforvaltning. Det er ikke oss bekjent at det finnes andre konkurrerende nettverk til det foreslåtte nettverket for norsk facility management.

Susanne Balslev Nielsen – Strategisk FM rådgiver, Ph.D. og civilingeniør

Susanne forteller om seg selv og sin vei inn i FM faget:

Siden 2008 og frem til 2016 har jeg arbeidet med Facilities Management som forsker og underviser i Center for Facilities Management – Realdania Forskning på Danmarks Tekniske Universitet.

Jeg er drevet av å inspirere andre og som vil gjøre en forskjell for profesjonalisering av FM i Skandinavia og især i en bæredyktig retning. Etter mange år i den akademiske verden ville jeg være med til å anvende FM modeller, metoder og verktøyer, som jeg kjenner som forsker og underviser. Derfor forlot jeg DTU for i 2017-18 at være chefkonsulent i Center for Eiendommer i Region Hovedstaden i København. Siden er jeg kommet til den internasjonale multidissiplinære rådgivningsvirksomhet NIRAS, hvor jeg arbeider med FM strategi, analyse og prosessfacilitering. Den akademiske verden og de kommende generasjoner av FM’ere, har jeg dog ikke helt forlatt. Jeg var i 2014-19 ekstern professor (20% stilling) i FM på OsloMet og er censor på flere utdannelsesinstitusjoner.

Susanne

Kontaktinformation

Sussane Balslev Nielsen
subn@niras.dk
+4560340925
NIRAS A/S, Sortemosevej 19, 3450 Allerød, Danmark (CVR-nr 37295728)

LinkedIn profil
Google Scholar
Researchgate
DTU

Påmelding